Photo Gallery

World Children's Day Celebrations(2012.10.01)5 ශ්‍රේණි ශිෂත්වධාරීන් ප්‍රාථමික අංශ ගුරුවරුන්ට උපහාර දක්වයි.ඇලවීශියානු ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය දා...Aloysian Vehicle Pared 2013Aloysian Walk 2013Aloysian 2013